ΙΣΤΟΡΙΑ  |  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  |  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  |  ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ  |  ΜΝΗΜΕΙΑ  |  ΓΡΑΜΜΑΤΑ  |  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  |  ΣΗΜΕΡΑ


 

Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922)

Από το χωριό πήραν μέρος και πολέμησαν οι παρακάτω στρατεύσιμοι:

1. Μπούσιος Ανδρέας του Ιωάννη, σκοτώθηκε στο μέτωπο.

2. Μπούσιος Ευάγγελος του Ιωάννη, επέστρεψε

3. Μπούσιος Δημήτριος του Ευθυμίου, επέστρεψε, αρρώστησε και πέθανε.

4. Καραγιάννης Γεώργιος του Ευαγγέλου, επέστρεψε, αρρώστησε και πέθανε.

5. Καραγιάννης Παναγιώτης του Ευαγγέλου, επέστρεψε, αρρώστησε και πέθανε.

6. Αποστολόπουλος Ιωάννη Περικλής, επιλοχίας, επέστρεψε, αρρώστησε και πέθανε.

7. Κυριαζής Στέργιος του Ιωάννη, λοχίας, τραυματίστηκε.

8. Μαρανής Ιωάννη Βασίλειος, αιχμαλωτίστηκε και επέστρεψε μετά τέσσερα χρόνια.

9. Ζησούλης Γεώργιος του Δημητρίου, επέστρεψε.

10. Τσώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, επέστρεψε.

11. Τζήκας Θωμάς του Γεωργίου, επέστρεψε.

12. Μπούσιος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, επέστρεψε

13. Μπούσιος Γεώργιος του Νικολάου, επέστρεψε.

14. Δημόπουλος Γρηγόριος του Χρήστου, επέστρεψε.

 
Μπούσιος Ανδρέας του Ιωάννη
 
 
Αποστολόπουλος Περικλής του Ιωάννη

 

 

 

 

Η Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-22, μέσα από μαρτυρίες Ελλήνων στρατιωτών

 
Παναγιώτης και Γιώργος (λοχίας) Καραγιάννης (αδέλφια)
 

.


     Copyright
© 2013 e-Πύλη Εκπαίδευσης