ΙΣΤΟΡΙΑ  |  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  |  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  |  ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ  |  ΜΝΗΜΕΙΑ  |  ΓΡΑΜΜΑΤΑ  |  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  |  ΣΗΜΕΡΑ


Βασιλόπουλος

Αποστολόπουλος Καραγιάννης Μαργαρίτης Παναγιωτόπουλος
Βασιλόπουλος Καραδήμος Μπατζιοπούλου Παπαμιχάλης
Δημόπουλος Καρανάσιος Μπούσιος Σιώμος
Δινόπουλος Καρούτας Μυτάκος Τσιούκλας
Ζαρκοδήμος Κυριαζής Σιμόπουλος Τσώνης
Ζησούλης Μαρανής Τζήκας  
 

Βασιλόπουλος

 

Βασιλόπουλος Χριστόφορος του Παναγιώτη
Ο τελευταίος που ήρθε στο Τρίκορφο. Ήρθε στο χωριό από το Λείψι Γρεβενών το 1958. Εγγονός του Θανάση Μυτάκου, γιος της πρώτης του θυγατέρας από την πρώτη του θυγατέρα Ευθυμία, που την είχε παντρέψει στο Λείψι. Μαζί με τη γυναίκα του Κονδύλω, αγόρασαν το σπίτι και την περιουσία του Γεωργίου Νικ. Μπούσιου που έφυγε από το χωριό και πήγε στο Κοσμάτι Γρεβενών. Ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία και έφτασε να έχει μέχρι και 150 γιδοπρόβατα. Απέκτησε δυο κόρες, την Πολυτίμη και την Αγαθή. Τώρα είναι συνταξιούχος και ζει στο χωριό.

 

Πολυτίμη Βασιλοπούλου του Χριστοφόρου
Η πρώτη θυγατέρα του Χριστόφορου Βασιλόπουλου. Παντρεύτηκε με τον Τσιόγκα, από την Κορυφή (Μπόρσια) Βοϊου. Είναι διαζευγμένη και τώρα ζει με τα παιδιά της στα Γρεβενά.

 

 

Αγαθή Βασιλοπούλου του Χριστοφόρου
Η δεύτερη θυγατέρα του Χριστόφορου Βασιλόπουλου. Παντρεύτηκε με τον Νικολάου και απέκτησαν δυο παιδιά. Ζει οικογενειακά στα Γρεβενά.

 

* Στην μεγάλη φωτογραφία: Χριστόφορος Παναγ. Βασιλόπουλος

 

.


     Copyright
© 2013 e-Πύλη Εκπαίδευσης