ΙΣΤΟΡΙΑ  |  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  |  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  |  ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ  |  ΜΝΗΜΕΙΑ  |  ΓΡΑΜΜΑΤΑ  |  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  |  ΣΗΜΕΡΑ


Πατήστε στις μικρογραφίες για να ανοίξουν οι φωτογραφίες σε μεγάλο μέγεθος

     
Νίκος Σιμόπουλος με το γαμπρό του Σωκράτη Σέβη και Βάια, Αντρέας,Τάσος Τσιούκλας Παναγιώτα Ιωάν, Τσώνη - Καπαγερίδου Ηλίας και εγγονός του Tim Μπούσιος
Ίδρυση Πολιτιστικού Συλλόγου (1979) Ουρανία-Δάφνω-Σεβαστή-Ντίκω (δεκ.2000) Ντίκω-Σεβαστή-Δάφνω-Ουρανία (δεκ.2000) Τρικορφιωτούλια δεκαετία 2000
Κώστας-Χαρούλα-Σπυριδούλα-Φώτης&παιδιά του Κώστας Αθαν. Τσώνης Δημοτικό Σχολείο Τρικόρφου το 2011 Νέα γενιά Τρικορφιωτών
Τρικορφιώτες Θεσσαλονίκης (1982) Ευθύμιος και Αρετή Μπούσιου Λάκης - Χρήστος - Ανδρέας Τσιούκλας Ανδρέας Φωτ. Τσιούκλας - Λάκης Μπούσιος
Αρετή-Φούλα-Ουρανία-Βαγγελή-Δάφνω-Σεβαστή Τίμμυ - Πίδας - Λάκης - Θύμιος Μπούσιος Μαργαρίτα - Βαγγελή - Θεοδότα Λάκης Μπούσιος - Σέβη Σιμοπούλου
Ελένη με μητέρα της Παν.Πάσιαλη-Ε.Σιμοπούλου Σπύρος και Δάφνη Μπούσιου Γιώργος Τσώνης με την εγγονή του Παναγιώτα Γάμος Θεοδότας Ιωαν. Σιμοπούλου
Γιάν.Τσώνης-Κούλα Καραγιάννη-Φώτ.Τσιούκλας Τσώνης Γεωργ. Ιωάννης (Γερμανία) Τσώνης Γεωργ. Ιωάννης (Γερμανία) Τσώνη Ιωαν. Παναγιώτα - Μαθήτρια 1971-72
Χριστόφορος (Φόρης) Βασιλόπουλος 1ος Σωκράτης Μπούσιος-6ος Νίκος Σιμόπουλος Γιώργος-Μέλτης-Φώτης-Γιάννης-Μέλτης-Νίκος Γάμος Ηλία και Βασιλικής Μπούσιου
Γιώργος Ευθυμίου Μπούσιος (1973) Κώστας και Γιώργος Μπούσιος (ξαδέλφια) Τρικορφιωτόπουλα (δεκαετία 1970) Σωκράτης Μπούσιος - Σπυριδούλα Τσιούκλα
Χρήστος Αθαν. Καραδήμος (1957) Χρήστος και Χριστίνα Καραδήμου Χρήστος Αθαν. Καραδήμος Ηλίας Ευθ. Μπούσιος (δεκαετία ΄60)
     
Φώτης Ανδρ. Τσιούκλας (δεκαετία ΄70)      .


     Copyright
© 2013 e-Πύλη Εκπαίδευσης